MIESTO PRE PODNIKANIE

MIESTO PRE PODNIKANIE

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

ASKO TRUCK

A D M I N I S T R A T Í V N A     B U D O V A      A S K O     T R U C K

Naše služby

Budova a priestory

Vstupná hala budovyVestibul administratívnej budovy
Administratívna budova v KošiciachAdministratívna budova v Košiciach
Voľná kancelária v KošiciachKancelársky priestor

Naši klienti