Zasadačka

Zasadačka

ROKOVACIA MIESTNOSŤ vám poslúži na rôzne pracovné stretnutia, väčšie porady či kvalitné prezentácie. Usaďte svojich obchodných partnerov prípadne riešte úlohy v tíme v plne pripravenej a reprezentatívnej rokovacej miestnosti.

Pripravená na prezentácie

Zasadacia miestnosť sa nachádza na prvom poschodí a je k dispozícii pre našich klientov po dohode so správcom budovy. Kapacita 25 miest. Zasadačka je vybavená internetovou prípojkou, videoprojektorom a plátnom.